KOMITET NAUKOWY

 
przewodnicząca: Prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

członkowie:
 
  Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski
Prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach 
Prof. dr hab. Dominika Dudek
Prof. dr hab. Piotr Eder
Prof. dr hab. Jerzy Gąsowski
Prof. dr hab. Marek Hartleb
Prof. dr hab. Stanisław Kłęk
Prof. dr hab. Piotr Kołodziejczyk
Prof. dr hab. Tomasz Mach
Prof. dr hab. Ewa Małecka-Wojciesko
Prof. dr hab. Danuta Owczarek
Prof. dr hab. Michał Pędziwiatr
Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
Prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
Prof. dr hab. Mirosław Szura
Prof. dr hab. Marek Waluga
Dr hab. Krystian Adrych, prof. nadzw.
Dr hab. Beata Buchelt, prof. UEK
Dr hab. Anita Gąsiorowska, prof. UM
Dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ
Dr hab. Grażyna Jurkowska
Dr hab. Mariusz Korkosz, prof. UJ
Dr hab. Kinga Kowalska-Duplaga
Dr hab. Wojciech Marlicz
Dr hab. Katarzyna Neubauer
Dr hab. Ewa Nowakowska-Duława
Dr hab. Mateusz Rubinkiewicz
Dr med. Marcin Dembiński
Dr med. Piotr Hydzik
Dr med. Maria Janiak
Dr med. Radosław Kempiński
Dr med. Marek Winiarski
Lek. Andrzej Hebzda
Agnieszka Gołębiewska