KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

Członkowie:
prof. dr hab. Danuta Owczarek
dr hab. Dorota Cibor
prof. dr hab. Michał Kukla
dr med. Agnieszka Piątek-Guziewicz
dr med. Magdalena Przybylska-Feluś
dr med. Janina Zahradnik-Bilska
dr med. Bartosz Brzozowski
lek. Magdalena Achtenberg
lek. Olga Kaczmarczyk
mgr Agnieszka Dąbek
mgr Tomasz Dziubyna