Opłata zjazdowa zawiera:

- udział w konferencji w dniach 19-20.05.2023,
- certyfikat uczestnictwa,
- lunch w dniu 19-20.05.2023,
- serwis kawowy w dniu 19-20.05.2023,
- kolacja w formie koktajlu w dniu 19.05.2023,
- podatek 23% VAT.

 
CERTYFIKATY I PUNKTY EDUKACYJNE
Certyfikaty będą wysyłane drogą elektroniczną do 7 dni po zakończeniu Konferencji.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Krakowskich Rozmaitościach Gastroenterologicznych oraz numeru wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nr 68-000449-001-0008 lekarzowi przysługuje 12 punktów edukacyjnych.